Phấn đấu đến 2025, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 02/03/2022

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững

Tạo điều kiện cho kinh tế trang trại phát triển thuận lợi 02/03/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Sông Lô nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới 02/03/2022

Hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong tương lai gần, bên cạnh việc việc phấn đấu duy trì và nâng cao các tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội, Sông Lô đã tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường gắn với xây dựng nông thôn mới.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngũ Kiên - địa chỉ vay vốn tin cậy của người dân 02/03/2022

Linh hoạt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, thủ tục cho vay nhanh gọn, đơn giản, đúng quy định; mở rộng mạng lưới hoạt động để tranh thủ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường đã trở thành địa chỉ tin cậy, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn...

Tạo bứt phá về nông nghiệp trong năm 2022 16/02/2022

Mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao…

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại huyện Sông Lô 11/11/2021

Hội cựu chiến binh huyện Sông Lô hiện có 18 tổ chức cơ sở hội với 146 chi hội và 7.851 hội viên. Những năm qua, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: