Lập Thạch thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp 21/12/2020

Phong trào thi đua đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển sản xuất các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Lập Thạch: Một năm nhiều nỗ lực 18/12/2020

Năm 2020 sắp khép lại với bao khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid - 19 song dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của người dân, kinh tế xã hội của huyện Lập Thạch tiếp tục có nhiều đổi mới và phát triển.

Tam Đảo dẫn đầu toàn tỉnh về sản phẩm OCOP 18/12/2020

Thực hiện chủ trương của tỉnh về thí điểm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Tam Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch với nhiều biện pháp...

Bưởi – cây làm giàu của bà con nông dân 14/12/2020

Không phải là giống cây mới nhưng bưởi Diễn đã trở thành cây trồng chủ lực, làm giàu của nhiều hộ dân, nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh...

Yên Lạc nỗ lực cho mục tiêu có trên 30% xã nông thôn mới nâng cao, trên 25% thôn dân cư kiểu mẫu 14/12/2020

Để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: