Cán đích nông thôn mới- các xã điểm vào chặng nước rút 19/12/2013

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến đầu tháng 12/2013, có 5 xã điểm đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới là Tam Phúc, Ngũ Kiên, Đồng Thịnh, Liên Châu, Thái Hòa; 2 xã đạt 18 tiêu chí là Vân Hội, Tử Du; xã Đình Chu đạt 17 tiêu chí; còn lại 7 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt 15 tiêu chí; Đồng Quế là xã duy nhất mới đạt 14 tiêu chí.

Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng thêm 10 triệu đồng 12/12/2013

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Phúc vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như: Hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp, khối lượng hàng hóa ít; công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề chưa phát triển mạnh; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: