Tròn việc Đảng, trọn việc dân, giỏi việc nhà 09/09/2021

28 tuổi, đối với nhiều người còn là cái tuổi “lo chưa tới” nhưng chàng trai ấy đã có 4 năm giữ vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn, được nhân dân tin yêu...

Không để dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng nông mới nâng cao, kiểu mẫu 03/09/2021

Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao...

Nữ bí thư chi bộ gương mẫu ở xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên 19/08/2021

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp mới hoàn thành, chị Lan kể: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: