Tam Dương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”

18/04/2022

Để phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp” đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp; phát động phong trào vệ sinh môi trường đến các hộ gia đình; vận động nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải và xử lý chất thải, tích cực trồng cây xanh, cây cảnh, đường hoa, lắp đặt điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm.

Trên địa bàn huyện đang duy trì hoạt động 58 mô hình bảo vệ môi trường, 19 mô hình về xử lý rác thải, 63 tổ tự quản về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Hội LHPN huyện triển khai 25 mô hình đường hoa ở các tuyến đường trung tâm, đoạn đường thôn, xóm tạo cảnh quan; duy trì mô hình “5 không, 3 sạch” tại 130 chi hội, 250 tổ phụ nữ vệ sinh môi trường, 23 mô hình tổ phụ nữ tự quản về môi trường, câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi nilong, 32 mô hình “Nhà sạch- vườn xanh”. Đoàn Thanh niên huyện duy trì 13 mô hình đoạn đường thanh niên tự quản...

 2 năm triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp” đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn cũng như nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Hiện nay, 100% khu dân cư trong huyện đã lựa chọn ngày chủ nhật hằng tuần là ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Toàn huyện có 92/130 khu dân cư trồng được trên 9 nghìn xây bóng mát, 110/130 khu dân cư có hệ thống điện thắp sáng.

Phương Thảo

 

Các tin đã đưa ngày: