Nỗ lực để năm 2022 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

22/03/2022

Xác định nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới nên cùng với ưu tiên nguồn lực, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo đòn bẩy, huy động sức dân, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang bản sắc riêng.

Với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là huy động được sức dân, sau 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn ở Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc. Không chỉ hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, sạch đẹp mà nông thôn mới đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con nông dân, với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ cho hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; phong trào tuổi trẻ Vĩnh Phúc xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh hay phong trào cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, tạo động lực, khí thế, huy động sức dân cùng tham gia thực hiện chương trình.

Môi trường khu vực nông thôn sạch, đẹp nhờ nhờ thống rãnh tiêu thoát nước được đầu tư xây dựng

Nhờ đó, hết năm 2021, Vĩnh Phúc có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Vĩnh Tường hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới; các huyện Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới; huyện Sông Lô đạt 8/9 tiêu chí và huyện Lập Thạch đạt 7/9 tiêu chí. Các địa phương tiếp tục nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, mỗi giai đoạn, Vĩnh Phúc có các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo thuận lợi, động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện các tiêu chí ở các địa phương. Chẳng hạn như năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu 100% các xã trung du, miền núi thuộc các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Vĩnh Tường được công nhận đạt chuẩn và các huyện Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành điều kiện, tiêu chí, hồ sơ đề nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã ban hành 18 cơ chế, chính sách. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 166 về thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng tầm vóc Việt Nam” và đang tiếp tục xây dựng 4 cơ chế, chính sách, gồm: Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục thôn; xây dựng mới giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; hỗ trợ đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm; hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 13,7 tỷ đồng cho xã Liên Châu, huyện Yên Lạc; xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường xây dựng nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ gần 230 tỷ đồng cho các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng Sông Hồng; lập dự án nạo vét đối với 198 thủy vực ô nhiễm môi trường; triển khai 2 dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.

Hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2021, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; khuyến khích các hộ dân chuyển gần 43ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ duy trì, phát triển trên 1.800ha sản xuất rau, quả hàng hóa an toàn VietGAP; thành lập mới 15 hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cứng hóa trên 292 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện và đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 100%. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 105 xã có trung tâm văn hóa thể thao, có đủ các hạng mục đạt chuẩn theo quy định; 838/901 thôn đạt tiêu chuẩn “thôn, làng văn hóa”; 100% người nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 97% nhà ở nông thôn đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt xấp xỉ 55 triệu đồng/người/năm; 105 xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

Năm 2022, Vĩnh Phúc phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 49 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo chuẩn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các huyện Tam Dương, Tam Đảo hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới và hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; huyện Sông Lô, Lập Thạch đủ các điều kiện, tiêu chí huyện nông thôn mới.

Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quán triệt tinh thần “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Khuyến khích người dân chủ động, tích cực đóng góp nguồn lực tham gia xây dựng, đầu tư nâng cấp, bảo trì các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm thiểu sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ưu tiên nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Nga

 

 

Các tin đã đưa ngày: