Xã Lãng Công chú trọng công tác giảm nghèo

16/03/2022

Xác định công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, làm tiền đề bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, xã Lãng Công, huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đem lại kết quả tích cực. Qua đó, khơi dậy tính tự lực, tự cường của người dân trong việc chung tay xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng cuộc sống mới.

Lãng Công có diện tích đồi núi chiếm 2/3 tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Trên địa bàn có hai dân tộc chính cùng chung sống là dân tộc Kinh và Dao, với trên 1.890 hộ dân, hơn 8.170 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc Dao sống tập trung ở thôn Thành Công, chiếm tỷ lệ hơn 11% tổng số dân toàn xã.

Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi đây có nhiều cải thiện rõ rệt. Điều dễ nhận thấy là cơ sở hạ tầng đã được nâng cấp, giao thông thông suốt, các công trình thủy lợi, y tế, trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đã góp phần làm cho nhân dân phấn khởi, yên tâm lao động, sản xuất, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Để có được kết quả đó, xã Lãng Công đã thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, gắn thực hiện chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh cũng như của huyện đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tạo tiền đề cơ bản để các hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Chính quyền xã thường xuyên mở các đợt kiểm tra, rà soát lại tỷ lệ hộ nghèo để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở từng gia đình, thôn xóm, từ đó, đề ra phương án giúp người dân thoát nghèo. Đối với những hộ thiếu nguồn vốn, xã chỉ đạo rà soát, xác định rõ nhu cầu vay vốn của từng hộ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi. Tính đến cuối năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho gần 40 hộ nghèo,  hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng số vốn trên 2 tỷ đồng, cùng các chương trình vay vốn ưu đãi khác.

Những hộ nghèo làm nông nghiệp muốn chuyển đổi ngành nghề, thiếu kỹ năng lao động được ưu tiên tham gia chương trình đào tạo nghề, dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người nghèo tăng thu nhập, vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo. Ngoài ra, những hộ thất nghiệp, thiếu việc làm được cán bộ xã tuyên truyền về thị trường lao động trong, ngoài nước, cung cấp thông tin về thị trường lao động, kết nối cung- cầu lao động nhằm tăng cơ hội, khả năng tìm việc làm và học nghề cho người nghèo.

Xác định mấu chốt của công tác giảm nghèo phải bảo đảm cho người dân có việc làm, có thu nhập và đủ khả năng tự chủ cuộc sống, vì vậy, trong sản xuất nông nghiệp, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn mỗi năm, cung cấp kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho bà con nông dân; hỗ trợ nông dân các giống cây trồng năng suất cao.

Thông qua các chương trình của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp đã hỗ trợ 100% người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2021 xã đã phối hợp hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo với tổng số tiền 280 triệu đồng.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã Lãng Công giảm nhanh qua các năm. Nếu như năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 6,8%, hộ cận nghèo 6,8%, thì đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%, hộ cận nghèo còn 0,47%. Tổng giá trị thu nhập năm 2021 toàn xã ước đạt trên 398 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người 55,73 triệu đồng/người/năm.

Lệ Quyên

Các tin đã đưa ngày: