Yên Lạc phấn đấu có trên 70% số hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

03/03/2022

Trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện có 5/16 xã, người dân được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, vận hành. Mặc dù các công trình bước đầu phát huy hiệu quả với tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch ngày càng tăng, tuy nhiên, các công trình cấp nước tập trung này mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của từ 20 đến 80% số hộ trên địa bàn. Cụ thể, công trình nhà máy nước Trung Hà cung cấp cho 669/1.783 hộ, đạt 37,5%; công trình nhà máy nước Trung Kiên cung cấp cho 1.013/1.571 hộ, đạt 64,5%; công trình nhà máy nước sạch Đại Tự - Phú Đa cung cấp cho 2.145/2.655 hộ, đạt 80%; công trình nhà máy nước sạch Hồng Phương – Liên Châu có công suất thiết kế 2.000 m3/ngày, đáp ứng được 60,7% số hộ trên địa bàn xã Liên Châu, 61% số hộ trên địa bàn xã Hồng Phương và chỉ đáp ứng được 358 hộ, đạt 20,5% số hộ trên địa bàn xã Hồng Châu.

11 xã còn lại của huyện đang sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ, chủ yếu là giếng khoan. Theo đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt gần đây, chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm trên địa bàn huyện đang bị ô nhiễm. Trước thực trạng này, một số hộ dân đã tiếp cận và ứng dụng các giải pháp, công nghệ xử lý nước như: xây bể lọc sắt, asen, các thiết bị lọc theo hệ thống lọc thô, lọc tinh, do đó, chất lượng nước đã được cải thiện. Năm 2021, tỷ lệ sử dụng nước sạch tập trung của huyện đạt 17,8%.

Với mục tiêu đến năm 2025 có trên 70% số hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, bên cạnh việc làm tốt công tác quy hoạch để huyện trở thành vùng cấp nước phía Nam của tỉnh, Yên Lạc đang kêu gọi đầu tư hệ thống đấu nối cấp nước tập trung cho 11 xã chưa có nước sạch tập trung gồm: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Cương, Bình Định, Tam Hồng, Yên Đồng, Yên Phương, Hồng Châu, Nguyệt Đức và Văn Tiến. Huyện cũng khuyến cáo nhân dân sử dụng nước tại các nhà máy cấp nước tập trung để nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, góp phần chăm sóc sức khỏe, giảm bệnh tật liên quan nguồn nước.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: