Sức lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

18/02/2021

Thực hiện Đề án số 04 của Ủy ban MTTQ Việt Nam về tổ chức triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, góp phần tạo diện mạo các xã, phường, thị trấn ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhiều con đường bích họa ở các địa phương trong tỉnh được vẽ nên
từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên có nhiều công ty, doanh nghiệp đứng chân với mật độ dân cư đông, quá trình đô thị hóa diễn ra từng ngày. Vì vậy, công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị được chính quyền phường đặc biệt quan tâm. Ông Lê Minh Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Xác định tầm quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ phường đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân triển khai thực hiện, lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Hiện 13/13 tổ dân phố đều có câu lạc bộ bảo vệ môi trường với nhiệm vụ hằng tháng vận động người dân tham gia vệ sinh đường phố, ngõ xóm sạch sẽ, duy trì và thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể duy trì 52 đoạn đường tự quản; xây dựng ngõ phố tự quản. Các ngõ phố được xây dựng rộng từ 4m trở lên, có rãnh thoát nước thải, điện chiếu sáng, đường hoa, tranh tường bích họa vừa làm đẹp không gian sống vừa nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung.

Bên cạnh công tác bảo vệ môi trường, phường tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,2%.

Không chỉ ở thành thị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn lan tỏa khắp các vùng nông thôn. Là địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, thôn Đạo Trù Hạ có 302 hộ với 1.255 nhân khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm 99%. Đường giao thông không thuận tiện cho việc giao thương, sản xuất nông nghiệp manh mún cũng là các yếu tố khiến đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, ngay khi MTTQ xã triển khai, Ban công tác mặt trận thôn đã xác định đây là cuộc vận động lớn, mang tính toàn diện, nội dung nào cũng cần triển khai sâu rộng. Chính vì vậy, các đoàn thể trong thôn được phân công nhiệm vụ cụ thể, vận động nhân dân tham gia góp tiền, góp công, hiến đất, hiến ruộng để xây dựng nông thôn mới. Người dân trong thôn đã hiến 2.769m2 đất làm đường giao thông, xây dựng bãi tập kết rác, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn.

Công tác giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy mang lại nhiều công trình chất lượng, bộ mặt trong thôn có nhiều khởi sắc, sản xuất ngày càng có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Cũng từ đó, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn thông qua các câu lạc bộ hát soọng cô, dân ca; nhân dân dần bài trừ văn hóa phẩm độc hại và các hủ tục lạc hậu. Hiện toàn thôn có 94% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều năm liền thôn Đạo Trù Hạ được công nhận thôn văn hóa và hết năm 2020 đã hoàn thành các mục tiêu của chương trình 135.

Thông tin từ Ủy ban MTTQ tỉnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tập trung vào 5 nội dung cụ thể: Tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, phát triển giáo dục, y tế; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội. Trên cơ sở đó, MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện nội dung cuộc vận động với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Cũng từ cuộc vận động, hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông được mỗi gia đình trong khu dân cư thực hiện tốt, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã phát huy vai trò quan trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiều mô hình mới, gương điển hình trong thực hiện triển khai cuộc vận động tại cơ sở đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: