Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi tăng gần 30 tỷ đồng

17/02/2021

Năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn trên địa bàn, nhất là việc huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng nguồn vốn huy động tính đến cuối tháng 12/2020 đạt trên 376 tỷ đồng, tăng gần 32 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, nguồn vốn huy động thông qua các tổ tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 18,2 tỷ đồng, tăng hơn 3,1 tỷ đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn huy động, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo người dân về các chính sách, chế độ vay vốn lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách; xây dựng kế hoạch triển khai phân bổ vốn vay hỗ trợ đến các đối tượng vay vốn đủ điều kiện thông qua các điểm giao dịch lưu động tại 17 xã, thị trấn và mạng lưới 295 tổ tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn dân cư.

Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng ưu đãi tính đến 31/12/2020 đạt trên 362 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với đầu năm, với trên 9.200 hộ còn dư nợ. Các chương trình cho vay chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm...

Ngô Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: