Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 họp phiên mở rộng

23/12/2020

Sáng 23/12, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 họp phiên mở rộng đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4 huyện, thành phố: Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các huyện Tam Đảo, Vĩnh Tường đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện đang thực hiện duy trì, nâng cao tiêu chí theo chuẩn của vùng đồng bằng Sông Hồng và giải quyết những tồn tại về tiêu chí môi trường để bảo đảm điều kiện thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn. Ngoài ra, huyện Tam Dương đã đạt 8/9 tiêu chí, Lập Thạch đạt 7/9 tiêu chí, Sông Lô đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trong năm 2020, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc và Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường được tỉnh chọn chỉ đạo điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến tháng 12/2020, xã Liên Châu đã đạt 4/5 tiêu chí, tiêu chí chưa đạt là vệ sinh môi trường; 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã là Nhật Chiêu 1 và Tân Tiến 2 đã đạt 7/9 tiêu chí. Xã Tam Phúc đạt 4/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hiện còn tiêu chí hạ tầng kinh tế chưa đạt; thôn nông thôn mới kiểu mẫu Phúc Lập Trong đã đạt 8/9 tiêu chí. Dự kiến, đến hết tháng 12/2020, các tiêu chí chưa đạt sẽ được các địa phương hoàn thành và đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong quý I/2021.

Đối với chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hiện toàn tỉnh đang có 18 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; đến hết năm 2020, dự kiến sẽ có thêm 20 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt chất lượng từ 3 sao trở lên.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu: Trước tháng 7/2021, Vĩnh Tường được công nhận huyện nông thôn mới; đến hết năm 2021, trong 4 huyện: Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô có tối thiểu 2/4 huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí, bảo đảm đủ điều kiện đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có tối thiểu 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2021 có thêm 15 - 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; hình thành điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các trung tâm thương mại, khu du lịch, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP. Một số ý kiến đề nghị cùng với tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tỉnh cần tiếp tục có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhất là về nguồn lực để các địa phương chủ động thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt, cần sớm cấp kinh phí cho 2 xã được chọn thực hiện thí điểm nông thôn mới nâng cao năm 2020 là Liên Châu và Tam Phúc; giao các sở, ngành trực tiếp phụ trách tiêu chí rà soát, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng thêm một số cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho triển khai thực hiện chương trình OCOP; tăng cường tập huấn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất và hoàn thiện thủ tục để có thêm nhiều sản phẩm nông sản được đánh giá, phân hạng đạt chất lượng OCOP.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, trong đó, bổ sung thêm thành viên cấp huyện; các sở, ngành liên quan đề xuất, bố trí nguồn lực để các địa phương chủ động hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đã đề ra.

Về nhiệm vụ trước mắt, các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã để kịp thời điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng nghĩa trang, chuyển các khu chăn nuôi tập trung ra khỏi khu dân cư, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, từ đó, tạo niềm tin, sự ủng hộ của người dân trong thực hiện các chương trình, giải pháp thời gian tới. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao kỹ năng, nhận thức cho người dân nông thôn. Chú trọng các nguồn lực từ xã hội hóa, bên cạnh đóng góp của cộng đồng dân cư cần khai thác tốt các nguồn lực ủng hộ từ doanh nghiệp, nhà tài trợ tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và duy trì chế độ báo cáo định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 20. Tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui vẻ, an toàn.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: