Lập Thạch thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp

21/12/2020

Phong trào thi đua đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển sản xuất các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch, tạo liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện phong trào, huyện Lập Thạch đã có nhiều mô hình HTX hoạt động tích cực, tỷ lệ HTX thành viên hoạt động ổn định, có lãi gia tăng, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện không ngừng tăng về số lượng, số thành viên, nguồn vốn và doanh thu; chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, nhiều HTX thực sự là điểm tựa cho các hộ thành viên và người dân nông thôn. Toàn huyện hiện có 29 HTX, trong đó có 15 HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp, 3 HTX chăn nuôi, 11 HTX trồng trọt. Có 14 HTX xếp loại tốt; 4 HTX xếp loại khá; có 11 HTX hoạt động trên quy mô toàn xã, còn lại các HTX đang hoạt động với quy mô thôn, liên thôn, nhóm hộ..... Mỗi HTX tùy theo ngành nghề sản xuất, kinh doanh đã phát động các phong trào thi đua có nội dung phù hợp với điều kiện địa phương. Tiêu biểu như HTX dịch vụ chăn nuôi bò sữa Thái Hòa, HTX thương mại dịch vụ sản xuất Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, HTX chế biến thực phẩm sạch Thủy Phương, HTX chăn nuôi Bình Minh, HTX dịch vụ Bình Mình, HTX dịch vụ nông nghiệp Hữu Bình….

Đa số các HTX hoạt động hiệu quả đều có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có nguồn vốn sản xuất kinh doanh và khả năng tiếp cận với chính sách, tiếp cận thông tin thị trường tốt, sản phẩm được liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức để giúp các hộ thành viên tổ chức sản xuất ổn định. Hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu thập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Ngọc Thảo

Các tin đã đưa ngày: