Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

18/12/2020

Sáng 18/12, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Tới dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh còn 3 thôn đặc biệt khó khăn gồm: Thôn Đạo Trù Thượng, thôn Đạo Trù Hạ và thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương lồng ghép thực hiện Chương trình 135 với chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm các nguồn lực đầu tư được thực hiện kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang
trao Bằng khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình 135

Giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước đã dành 6,7 tỷ đồng cho 3 thôn đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa và công trình cấp thoát nước vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 930 triệu đồng cho các địa phương thực hiện các dự án phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của 3 thôn giảm từ 2-2,5%/năm. Hết năm 2020, 3 thôn: Đạo Trù Thượng, Đạo Trù Hạ và Tiên Long của xã Đạo Trù đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực vươn lên của các thôn đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương của huyện Tam Đảo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, dự án triển khai thực hiện cụ thể về công tác này trong giai đoạn tới nhằm hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững bằng việc đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, các hợp tác xã, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, khuyến khích bà con mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi sang làm du lịch để vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu của tỉnh là đến năm 2025 không còn hộ nghèo.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: