Bình Xuyên xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

17/11/2020

Được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, 5 năm qua, Bình Xuyên đã tập trung đầu tư nguồn lực, huy động sự chung sức của nhân dân để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.


Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ - giải pháp nâng cao đời sống của người dân xã Tam Hợp

Thiện Kế là địa phương được huyện Bình Xuyên lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Kế cho biết: Nhờ phát huy tốt những tiền đề sẵn có và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, đến nay, địa phương đạt 8/9 tiêu chí nông thôn mới nâng cao là giao thông, nhà ở, vườn hộ, văn hóa, hộ nghèo, giáo dục, y tế; tiêu chí chưa đạt là vệ sinh môi trường. Từ đầu năm đến nay, cùng với trải nhựa 13km đường liên thôn, xã đã xây mới lớp học bộ môn trường THCS Thiện Kế; xây mới nhà đa năng, điều hành, nhà bếp bán trú trường Tiểu học Thiện Kế B; cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường Tiểu học Thiện Kế A, THCS Thiện Kế; xây dựng nhà bếp ăn, sân vườn, hệ thống thoát nước trường Mầm non Thiện Kế. Đồng thời, xây dựng 11km đường điện chiếu sáng; vận động xây mới, cải tạo 1,2 km rãnh nước thải, 3 bể thu gom nước thải sinh hoạt tại các thôn và trang bị 20 thùng đựng thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Tương tự, với lợi thế nằm gần các khu công nghiệp của tỉnh nên ngành nghề dịch vụ thương mại phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, xã Tam Hợp đã đạt 5/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 7/9 tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu. Hiện địa phương đang tăng tốc để hoàn thành các nội dung: thu gom nước thải, xây dựng đường điện chiếu sáng ở thôn Chợ Nội (thôn làm điểm) theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực để thực hiện các nội dung còn lại của tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường còn nhiều khó khăn.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Xuyên, căn cứ vào kết quả hiện có và lộ trình đăng ký, xã Thiện Kế và Tam Hợp sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm và gặp nhiều khó khăn, nhất là các tiêu chí về giao thông, môi trường. Nguyên nhân là do thời gian qua, các địa phương đều tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tỉnh chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã thực hiện xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các tiêu chí, nội dung chưa đạt, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vào công tác thi đua hằng năm; kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, trong đó, chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống người dân.

 Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã có thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: