Nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch

11/11/2020

Xác định tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người, phát triển kinh tế xã hội địa phương, những năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng các công trình cấp nước tập trung quy mô xã, liên xã, cấp nước tự chảy, hỗ trợ ứng dụng lắp đặt thiết bị xử lý nước quy mô hộ gia đình.

Số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 48 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn, trong đó có 5 công trình liên xã, 9 công trình quy mô toàn xã và 34 công trình có quy mô thôn, bản; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 60,56%. So sánh với 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, Vĩnh Phúc đứng thứ 10 về tỷ lệ người dân vùng nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đứng thứ 7 về tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh.

Nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay đối với công tác cung cấp nước sạch nông thôn theo quy chuẩn, đồng thời, tạo khung pháp lý cho việc thực hiện cung cấp nước sạch bảo đảm hiệu quả, bền vững, UBND đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, tỉnh sẽ dành 252 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án nước sạch và 203 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh hỗ trợ giá nước sạch cho người dân nông thôn. Cụ thể, doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ 5,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho xây dựng mới hoặc 3,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho nâng cấp, cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; hỗ trợ tối đa 70% chi phí đường ống chính dẫn đến khu vực dân cư có 5 hộ trở lên. Việc hỗ trợ giá nước cho người dân sẽ được thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ theo lượng nước thực tế nhưng tối đa không quá 10m3 đầu tiên/hộ/tháng. Đối với các hộ gia đình tại các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ 80% giá nước;  hộ gia đình tại các xã, thị trấn còn lại được hỗ trợ 40% giá nước.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính sách này được ban hành sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu cấp nước sạch đến năm 20205 theo Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 80% dân số đô thị được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, 70% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: