Yên Lạc: Hoàn thành trên 60% chỉ tiêu xây dựng, cải tạo cống rãnh

27/07/2020

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ và huy động sức dân cùng tham gia thực hiện, đến hết tháng 6/2020, huyện Yên Lạc đã hoàn thành trên 60% chỉ tiêu xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước.

Những ngày này, hoạt động xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc diễn ra rất sôi nổi và đây cũng là một trong những địa phương có tiến độ thi nhanh và vượt chỉ tiêu đăng ký xây dựng cống rãnh ở Yên Lạc.

Ông Trần Xuân Dưỡng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có trên 4.700 hộ dân sinh sống ở 4 thôn. Phần lớn đường giao thông của xã được xây dựng từ những năm 1997 đã xuống cấp, hệ thống rãnh thoát nước chủ yếu là rãnh đất, không có nắp đậy, nhiều đoạn đường không có rãnh thoát nước. Thêm vào đó nhiều hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm xả trực tiếp nước thải ra hệ thống rãnh thoát nước, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Đến hết tháng 6/2020, huyện Yên Lạc có 2 địa phương vượt chỉ tiêu đăng ký xây dựng,
cải tạo cống, rãnh thoát nước thải là Văn Tiến, Yên Đồng

Để khắc phục tình trạng này, UBND xã đã chỉ đạo các thôn rà soát, đăng ký nhu cầu xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ, huy động sức dân và khởi công xây dựng trước ở những đoạn đường nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2020, toàn xã đã xây dựng, cải tạo được trên 3.400m cống rãnh, tăng 1.500m so với chỉ tiêu đăng ký.

Theo ông Dưỡng, hiện nay, ngoài số tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh, nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp khoảng 400 triệu đồng cho xây dựng cống rãnh thoát nước. Đặc biệt, từ việc tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong dân, đến ngày 22/7/2020, Văn Tiến đã xây dựng, cải tạo được khoảng 4.500m cống rãnh, cao gấp đôi so với chỉ tiêu đăng ký.

Tại xã Tam Hồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân các thôn xóm cũng tích cực hoàn thành nốt các đoạn đường cần cần cải tạo, sửa chữa cống rãnh.

Theo thống kê của UBND xã, Tam Hồng là địa phương có chỉ tiêu đăng ký xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống rãnh thoát nước nhiều nhất huyện Yên Lạc, với 12.393m, cao gấp đôi các xã: Hồng Phương, Hồng Châu, Nguyệt Đức, Trung Nguyên. Từ năm 2019 đến nay, Tam Hồng đã xây dựng, cải tạo, sửa chữa được 10.448m/12.393m cống rãnh. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2020, sửa chữa, cải tạo được gần 3.500m. Với gần 2.000m cống rãnh còn lại, địa phương sẽ hoàn thành trong quý III/2020.

Không chỉ Văn Tiến, Tam Hồng, phong trào xây dựng cống, rãnh thoát nước diễn ra sôi nổi ở tất cả các xã, thị trấn của Yên Lạc. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc, toàn huyện có 71.514,9 m cống, rãnh cần cải tạo, xây mới. Đến hết tháng 6/2020, các địa phương đã xây dựng xong trên 43.000m cống, rãnh, đạt trên 60% chỉ tiêu đăng ký, trong đó, năm 2019 xây dựng, cải tạo được trên 25.100m; 6 tháng đầu năm 2020 là 18.638m.

Thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh, huyện Yên Lạc đã hỗ trợ trên 51,5 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 10,6 tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: