Lập Thạch phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành kế hoạch xây dựng, cải tạo cống rãnh nước thải

15/07/2020

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước trong năm 2020, huyện Lập Thạch đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải góp phầng cải thiện chất lượng, môi trường sống.

Để triển khai có hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký số lượng rãnh thoát nước thải cần xây dựng; tham mưu Thường trực Huyện ủy ra thông báo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung triển khai xây dựng. Vì vậy, phong trào xây dựng rãnh nước thải đã lan tỏa khắp các thôn dân cư trên địa bàn huyện. Trong đó, xã Triệu Đề xây dựng được 17.396m, xã Thái Hòa xây dựng được 7.868m, xã Sơn Đông 3.144m, xã Xuân Hòa 3.000m, xã Đồng Ích 2.729m; xã Vân Trục xây 2.150m….

Hưởng ứng cuộc vận động, nhiều cá nhân, hộ gia đình đã ủng hộ tiền và hiến hàng trăm m2 đất để xây dựng rãnh thoát nước thải. Đến nay, toàn huyện xây mới được 39.404,6 m, đạt 46% tổng chiều dài rãnh thoát nước đã đăng ký; xây mới được 415 hố thu gom nước thải đạt 28% tổng số hố thu gom nước thải đã đăng ký.

Thanh Hương

 

Các tin đã đưa ngày: