Toàn tỉnh cải tạo, sửa chữa, xây mới hơn 334 km cống, rãnh thoát nước

03/07/2020

Với cách làm bài bản và khơi dậy được tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng ở khu dân cư, sau 1 năm triển khai Cuộc vận động xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải và vệ sinh môi trường ở khu dân cư, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, Vĩnh Phúc từng bước khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, tiến gần hơn tới đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Theo báo cáo UBND tỉnh, đến nay, ngoài thành phố Vĩnh Yên không đăng ký triển khai Cuộc vận động xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước do 2 xã Thanh Trù và Định Trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì 8 huyện, thành phố còn lại đều đang tích cực triển khai Cuộc vận động. Tính đến ngày 18/6, toàn tỉnh đã xây dựng, cải tạo hơn 334km, đạt tỷ lệ 58% so với khối lượng đăng ký. Trong đó, thành phố Phúc Yên đã hoàn thành 100% kế hoạch. Hai huyện đạt gần 70% kế hoạch là Tam Đảo và Vĩnh Tường; các huyện Yên Lạc, Lập Thạch đạt gần 50% kế hoạch; 3 huyện: Bình Xuyên, Sông Lô và Tam Dương đạt 35% kế hoạch.

Đến 18/6, huyện Yên Lạc xây dựng được gần 37km cống, rãnh thoát nước

Đối với việc nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, đến nay, các địa phương chưa triển khai nạo vét do việc điều tra, đăng ký của một số địa phương chưa sát với thực tế và phải điều chỉnh nhiều lần, nhất là tại các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường. Ước tính toàn tỉnh có trên 460 thủy vực cần được nạo vét, với kinh phí thực hiện khoảng 820 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu hoàn thành 50% khối lượng sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện chương trình này còn chậm so với kế hoạch.

Để hoàn thành 50% khối lượng xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống rãnh trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng; rà soát, kịp thời bổ sung nhu cầu các tuyến rãnh cần xây dựng để được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 161 của Chính phủ. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính và UBND các huyện, thành phố khẩn trương trình UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối những tuyến rãnh không thể áp dụng được thiết kế mẫu. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động này tại các huyện, thành phố, nhất là việc nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình tại cấp xã.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: