Tam Dương: Nhân dân đóng góp trên 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

19/04/2019

Sau 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Tam Dương có nhiều tấm gương nông dân tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi.

8 năm qua, huyện Tam Dương huy động trên 2 nghìn tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước gần 800 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 500 tỷ đồng, số còn lại là do nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công lao động. Cụ thể, nhân dân Tam Dương đã hiến gần 60.000 m2 đất và 65 nghìn ngày công lao động.

Tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới có rất nhiều tập thể, cá nhân ở các địa phương. Điển hình là ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Vân Hội hiến 120m2 đất quỹ I để xây dựng đường giao thông nông thôn; ông Nguyễn Cao Phan, xã Đạo Tú hiến 100m2 đất nông nghiệp để xây dựng đường giao thông nông thôn và nhiều ngày công lao động; ông Vũ Ngọc Lâm, xã An Hòa hiến 100m2 đất quỹ I để làm đường giao thông nông thôn. Nhân dân thôn Phú Ninh, xã Thanh Vân hiến 9.595m2 đất nông nghiệp, đóng góp 120 ngày công lao động để làm đường giao thông nội đồng; nhân dân thôn Viên Du, xã Thanh Vân hiến 15.000m2 đất nông nghiệp, 275 ngày công lao động làm đường giao thông nội đồng. Ông Lê Văn Tường, thôn Lá, xã Hoàng Lâu vận động người dân ủng hộ 300 triệu đồng để đổ bê tông 590m đường giao thông nông thôn, 25 triệu đồng xây dựng 90m rãnh thoát nước có nắp đạy. Ngoài ra, còn có bà Nguyễn Thị Thông, thôn Đồng Mận xã Kim Long hiến 600m2 đất ruộng để làm nghĩa trang nhân dân; bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Đồng Bông, xã Kim Long ủng hộ trên 100 triệu đồng xây dựng Trung tâm văn hóa xã Kim Long; ông Hà Đăng Tuyết, khu 4, xã Hoàng Hoa hiến gần 600m2 đất thổ cư để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: