Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt trên 15.600 tỷ đồng

10/04/2019

Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đang nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân các địa phương còn có sự đóng góp tích cực của nguồn vốn tín dụng trong việc tạo thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Vốn tín dụng - nguồn lực không thể thiếu trong xây dựng nông thôn mới

Nếu như cuối năm 2016, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh đạt hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó, riêng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt hơn 8.600 tỷ đồng thì đến cuối tháng 3/2019, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đạt con số hơn 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cuối năm 2017.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, nguồn vốn tín dụng dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng trên địa bàn tỉnh dần tăng qua các năm và số người được thụ hưởng từ chương trình này cũng ngày càng nhiều. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất của các hộ, thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương, điều kiện sống của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được nâng cấp, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng tăng thị phần tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn, thực hiện tốt công tác hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương thông qua giải ngân vốn cho các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên vốn cho vay xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: