Lập Thạch phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới năm 2019

03/04/2019

Lập Thạch  là huyện thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Sau 8 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 17/18 xã được công nhận đạt chuẩn, xã Văn Quán hiện đang chờ cấp trên thẩm định, phê duyệt xét công nhận trong quý I/2019.

Nỗ lực thực hiện chương trình đã giúp hạ tầng kinh tế, xã hội của huyện được nâng cấp đồng bộ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Bên cạnh đó, những vấn đề về tổ chức sản xuất, lao động, việc làm cũng được chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được là cơ sở, động lực quan trọng để Lập Thạch  hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Hiện huyện đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 7 tiêu chí đã đạt được là: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh-trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới. Đối với các tiêu chí chưa đạt, huyện có phương án cụ thể phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, huyện đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư, xây dựng thêm 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019, xây dựng sân vận động trung tâm huyện với diện tích 5.800m2; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thu gom, xử lý tốt bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; xây dựng bãi tập kết và xử lý rác thải tại các xã; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn.

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 là một chủ trương lớn, đúng đắn, cần hội tụ đầy đủ các điều kiện về nội lực và ngoại lực. Để đạt mục tiêu cán đích chương trình vào 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng như các địa phương trong huyện đang tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, đồng hành với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát một cách có trách nhiệm đối với từng tiêu chí.

Ngọc Thảo

Các tin đã đưa ngày: