Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Tường: Dồn lực cho giai đoạn nước rút

08/03/2019

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện Vĩnh Tường có 21/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019, thời điểm này, huyện đang chỉ đạo 5 địa phương còn lại khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất đến 30/4/2019 phải hoàn thành 19/19 tiêu chí, đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thêm nguồn vốn hỗ trợ, xã Kim Xá sẽ bớt khó khăn khi hoàn thành 3 tiêu chí còn lại

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã xác định, dù 5 xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên song đây là những địa phương còn khó khăn, chủ yếu trông chờ vào nguồn đấu giá đất để có tiền đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới, nếu không có sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ về nguồn lực rất khó để hoàn thành chương trình nông thôn mới theo đúng tiến độ đã cam kết. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2019, UBND huyện đã ban hành văn bản, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các xã kiểm tra, rà soát các tiêu chí đã đạt để hoàn tất hồ sơ, thủ tục, đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những tiêu chí còn dang dở.

Đến giữa tháng 2/2019, xã Chấn Hưng đã hoàn thành xong 2 tiêu chí khó là giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; 2 tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, Trung tâm văn hóa – thể thao xã đang tiếp tục san nền, xây sân khấu ngoài trời, kè sân vận động và xây dựng móng nhà luyện tập thể thao đa năng. 3 nhà văn hóa thôn cũng đang gấp rút xây thô và hoàn thiện; chợ Kiệu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1, còn hạng mục nhà chợ chính đang đôn đốc nhà thầu thi công để đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Kim Xá, địa phương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất văn hóa, đây là những tiêu chí khó, cần nguồn vốn lớn để hoàn thành. Bên cạnh nguồn lực của địa phương, xã đã chủ động tranh thủ các cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho các công trình xây dựng cơ bản. Để hoàn thành đúng cam kết với huyện sẽ đạt 19 tiêu chí trước 30/4/2019, hiện chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thi công gần 8km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; san nền và xây kè sân vận động thuộc hạng mục Trung tâm văn hóa – thể thao xã và các phần việc còn lại của tiêu chí môi trường như: Sơn và quét vôi tường nghĩa trang thôn, làm rãnh thoát nước thải…

Giống như Chấn Hưng, Kim Xá, về 3 xã còn lại là Yên Lập, Tân Tiến và Nghĩa Hưng những ngày này mới thấy, dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng các địa phương đều chủ động, nỗ lực tìm biện pháp tháo gỡ, quyết tâm không để lỡ hẹn nông thôn mới.

Đồng hành cùng các xã trong giai đoạn nước rút này, UBND huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, đơn vị, đoàn thể tăng cường nắm bắt tình hình tại các xã còn khó khăn để kịp thời có phương án tháo gỡ. Đối với từng tiêu chí cụ thể, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu huyện ban hành giá đất để xã Yên Lập thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các nhà văn hóa thôn; hướng dẫn các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với hộ không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Trung tâm văn hóa - thể thao xã Chấn Hưng và xã Tân Tiến; đôn đốc hoàn thiện các nhà văn hóa thôn của xã Kim Xá, Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa kiêm hội trường UBND xã Yên Lập; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục thuộc Chợ Kiệu, xã Chấn Hưng, chợ Trục, xã Nghĩa Hưng và tiêu chí giao thông nông thôn, giao thông nội đồng ở xã Kim Xá, Yên Lập. Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

Được biết, ngoài các nguồn vốn đã phân bổ, trong phiên họp UBND tỉnh tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm trên 45,4 tỷ đồng cho ngân sách cấp huyện thực hiện nông thôn mới ở các xã còn khó khăn, trong đó, Vĩnh Tường sẽ được hỗ trợ gần 30 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ góp phần không nhỏ giúp các địa phương giảm bớt nỗi lo về nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, tiến tới đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã cam kết.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: