Cựu chiến binh Lập Thạch thi đua xây dựng nông thôn mới

12/10/2017

Những năm qua, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được các cấp hội Cựu chiến binh triển khai hiệu quả. Đến nay, 24 hội cơ sở đang tiếp tục có những hoạt động thiết thực góp phần  giúp các địa phương hoàn thành và giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới.

Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khuyến khích hội viên vận động gia đình, người thân tự nguyện hiến đất, hiến của, ngày công lao động để giúp thôn, xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới như: xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Nhiều hội cơ sở đã trở thành đầu tàu gương mẫu của địa phương trong việc góp sức xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã Liễn Sơn đã tuyên truyền vận động hiến được 1.641,5m2 đất làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ 26,5 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ chức lao động công ích được 800 ngày công. Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Văn Quán hiến 250m2 đất mở rộng nhà văn hóa thôn, đóng góp 250 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn và ủng hộ  595 ngày công lao động. Hội Cựu chiến binh xã Triệu Đề đóng góp trên 13 triệu đồng nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn…

 Không chỉ đóng góp xây dựng nông thôn mới, hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện còn tích cực phối hợp với các đơn vị đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tham gia các cuộc vận động như: xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tết vì người nghèo. Bên cạnh đó, các cán bộ hội viên luôn gương mẫu thực hiện tốt quy ước làng xã, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Văn Én- Chủ tịch hội CCB huyện Lập Thạch chia sẻ: “ Đối với các CCB chúng tôi, không chỉ góp tiền, góp ngày công lao động, hiến đất mới là tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới thành công hay không chính là từ những đóng góp nhỏ bé nhất cho cộng đồng xã hội ngay từ trong thôn xóm”./.

Nguyễn Loan

Các tin đã đưa ngày: