Củng cố và nâng cao tiêu chí

13/09/2017

Nằm ở phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Lạc vốn từ huyện Vĩnh Lạc cũ, tách ra thành 2 huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường. Hiện huyện có 16 xã, 1 thị trấn. Là huyện thuần nông, nhưng có nhiều lợi thế, Yên Lạc đã cán đích nông thôn mới (NTM) cả 16 xã, đạt chuẩn 100%...

Chiếm 7,8% diện tích tự nhiên của tỉnh, với 37.792 hộ dân, 152 nghìn khẩu, trong đó có hơn 90 nghìn người trong độ tuổi lao động, Yên Lạc đang còn nhiều lợi thế chưa được khai thác triệt để.


Đường vào trung tâm huyện

Có thể nói, Yên Lạc đang sung sức, sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới. Mục tiêu hiện nay của huyện, là duy trì có chiều sâu các tiêu chí đạt chuẩn NTM, vừa củng cố vừa nâng chất các tiêu chí. Tuy vậy, đó không phải là việc đơn giản.

Cách đây ít ngày, Đồng Cương là xã cuối cùng của huyện vừa đạt chuẩn NTM. Thực hiện bộ tiêu chí huyện, xã NTM giai đoạn 2016 – 2020, BCĐ xây dựng NTM huyện yêu cầu các xã căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, với điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Huyện cũng triển khai lập dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện đến năm 2020, xây dựng quy hoạch nông nghiệp bảo đảm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Huyện chỉ đạo các xã thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, tổ chức công bố công khai quy hoạch theo đồ án được duyệt. Tập trung chỉ đạo 2 xã Hồng Châu, Trung Kiên thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM.

Phát triển đường giao thông trong địa bàn, huyện đầu tư nâng cấp rải nhựa 2,9 km đường trục liên xã. Cải tạo nâng cấp 3,59 km đường trục tại các xã Bình Định, Tam Hồng, Đồng Văn, Trung Kiên và Văn Tiến. Rải nhựa 3 tuyến đường trục xã Nguyệt Đức dài 0,85 km. Vận động nhân dân đầu tư cứng hóa và cải tạo lề đường ngõ xóm 570 m tại các xã Liên Châu, Đại Tự…

Cơ sở trường học trong huyện được nâng cấp có kế hoạch, bài bản, như đầu tư cải tạo nhà lớp học, bếp ăn bán trú của 3 trường mầm non. Đầu tư cải tạo, sửa chữa lớp học của 4 trường tiểu học. Xây mới lớp học 2 tầng 8 phòng học của trường tiểu học Liên Châu. Xây mới 1 nhà điều hành trường tiểu học Yên Phương. Cải tạo nhà lớp học, nhà điều hành 2 trường THCS, …

Một số công trình đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Các công trình nhà văn hóa, trạm y tế cũng được chú trọng đầu tư theo kiểu dứt điểm từng công đoạn, như xây mới 4 nhà văn hóa thôn tại 3 xã. Cải tạo, sửa chữa 2 trạm y tế xã Văn Tiến, Trung Nguyên…

08-44-18_img_0006
Nhà văn hóa khang trang

Là một huyện thuần nông, Yên Lạc đặc biệt chú trọng đến đầu tư phát triển SX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đó là việc triển khai hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017, với 75 máy làm đất dưới 35 mã lực, 39 máy lên luống. Hỗ trợ mua giống chất lượng vụ xuân 2017 cho 1.731 ha, giống ngô biến đổi gen vụ xuân 2017 với 490,2 ha. Chỉ đạo mở rộng áp dụng cấy lúa theo phương pháp mới, kết hợp hiệu ứng hàng biên, diện tích 1.249,9 ha.

Cấp phát hơn 3 vạn cây lâm nghiệp hỗ trợ các xã, thị trấn trồng cây đầu xuân, kết quả trồng được 46.092 cây. Thực hiện dự án SX rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 3 ha tại xã Hồng Phương. Phối hợp với Sở KH-CN tỉnh Vĩnh Phúc triển khai chương trình KH- CN thí điểm SX chuối tiêu hồng theo chuỗi giá trị tại xã Liên Châu, với quy mô trên 100 ha…

08-44-18_img_0003
Những cánh đồng lúa mẩy hạt

Việc xây dựng NTM ở Yên Lạc thời gian qua đã có những kết quả đáng khích lệ, mà mục tiêu là 100% số xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên vẫn có những hạn chế. Còn nhiều xã tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn cao so, một số xã tỷ lệ cao trên 3,0%…

Việc áp dụng công nghệ cao vào SX nông nghiệp còn ít, mô hình SX theo chuỗi giá trị từ khâu đầu đến khâu tiêu thụ sản phẩm an toàn còn nhiều hạn chế. Các HTX nông nghiệp cơ bản đã chuyển đổi hình thức hoạt động theo Luật HTX 2012, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu…

+ Nhìn chung, việc thực hiện giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt kết quả khá. Toàn huyện có 16/16 xã giữ vững chuẩn NTM. Nhiều tiêu chí được đầu tư, nâng cao chất lượng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, SX. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

+ Yên Lạc đang triển khai thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Hoàn thành đầu tư mô hình thí điểm SX rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo với Chương trình xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn SX, phấn đấu cuối năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,1%.

Nguồn: nongnghiep.vn

Các tin đã đưa ngày: