Sơ kết cuộc vận động xây dựng cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường 01/07/2020

Chiều 1/7, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 cuộc vận động và triển khai hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tam Dương đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới 09/06/2020

Huyện Tam Dương hiện có 12/12 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: