Kỹ thuật trồng Hoa Địa Lan (22/09/2020)

Thanh lan (Cymbidium Cyperifolim): Lan địa sinh, giả hành nhỏ từ 1 - 2 cm. lá hẹp, dài lá 50 - 60 cm, rộng 0,8 - 1 cm, đầu nhọn. Cọng phát hoa từ gốc giả hành, cao 30 - 40 cm, đứng, mang 6 - 8 hoa, hoa to, có mùi thơm. Ra hoa từ tháng 12 - 2. Phân bố ở độ cao 1000 m.
xem tiếp